Achille Giordano

Activităţi


Achille Giordano desfăşoară o gamă largă de activităţi, dar el în special acordă o mare atenţie activităţii concertistice şi didactice, atît în Italia cît şi peste hotare.

Interpretează un repertoriu destul de variat şi vast, care se extinde de la clasici la contemporani, şi este invitat să concerteze atît în Italia cît şi peste hotare, primind aprobări pozitive din partea publicului şi a criticii.

Datorită bogatului său bagaj de cunoştinţe muzicale şi experienţei sale artistice internaţionale este invitat de asemenea să ţină Cursuri de Perfecţionare şi Masterclass de Pian solistic şi cu orchestra în diverse instituţii muzicale italiene şi străine.

Ca concertist, se ocupă în mod intens de răspândirea muzicii clasice şi de asemenea de redescoperirea şi interpretarea muzicii rar prezente pe scenă sau necunoscute.

Ca docent, acordă o atenţie deosebită perfecţionării interpretării pianistice, inspirînd studenţii de a dezvolta şi rafina muzicalitatea lor personală, de asemenea de a cultiva dragostea şi respectul pentru muzică.